Hungarian (formal)English (United Kingdom)

Pályázataink

tamop-0054

HírlevélHTML formátum?

Az NSZFH (Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Hivatal) és a SIMONINFO Kft., mint felnőttképzést folytató intézmény között Együttműködési Megállapodás jött létre határozott időtartamra: 2017. október 31-ig Informatikai képzések lebonyolítására. („Az Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés” és „Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés” 35-35 órás képzésekre irányulva.)

Bővebb információk

 • Projekt bemutatása
  Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával közel kilenc milliárd forintos kerettel új, legalább százezer fő digitális készségeinek fejlesztését célzó programot indít a konvergencia régióban. A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely a munkaképes korú felnőtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő további felnőttkori tanulást, javítja a hozzáférést az IKT (információs és kommunikációs technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehetőségekhez. A digitális készségekkel nem rendelkező csoportok számára a digitális alapkompetencia fejlesztése az egyik legfontosabb munkaerő-piaci kulcskompetencia. A kompetenciafejlesztésnek a motivációt erősítő szemléletformálással is ki kell egészülnie, mivel a digitális írástudatlanság részben szemléletbeli okokra is visszavezethető.
 • Projekt célcsoportja:
  A projekt kiemelt célcsoportja az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, valamint a kedvezményezett járásokban élők, a közmunkások, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, megváltozott munkaképességűek, illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek. A program keretében kidolgozott 35-35 órás képzési programok gyakorlatorientáltak, az alacsony iskolai végzettségűek számára is elsajátíthatók. A projekt célkitűzései között szerepel, hogy minimum ötvenezer fő általános iskolai (8 osztály) vagy alapfokú részszakképesítésben szerzett (ISCED 2 szintű) végzettséggel rendelkező kompetencia fejlesztését támogassa.
 • Támogatás mértéke:
  A támogatások kedvezményezettjei a jelentkező magánszemélyek, akik a projektben megvalósuló az „Első lépések a digitális világba” és/vagy az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” című képzésekre használhatják fel az összesen 70.000 Ft/fő támogatási összeget. A jelentkezők önrész vállalása nélkül vehetik igénybe a támogatást.
 • Támogathatók köre:
  A tankötelezettségi kort (16 év) betöltött és 65 év alatti, általános iskolai végzettséggel rendelkező, kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli), magyarországi lakóhellyel rendelkező olyan magánszemélyek képzése támogatható, akik a szerződéskötés időpontjában nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben. Előnyt élveznek azon személyek, akik az általános iskolai végzettségen kívül legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:

 • Hajdúböszörmény - SIMONINFO Kft.
  Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1., benn az udvarban
 • Hajdúdorog - Városi könyvtár
  Hajdúdorog, Böszörményi út 7.
 • Hajdúvid - Művelődési Ház
  Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Krúdy Gyula u. 9.
 • Bodaszőlő - Művelődési Ház
  Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Boda Katalin utca 28.
 

 

jelentkezesi lap

Tisztelt Érdeklődő!

Weblapunkon multimédiás tevékenységeink mellett a felnőttképzéssel kapcsolatos szolgáltatásainkat is ajánljuk szíves figyelmébe.

Simon Péterné
Nemes Gabriella

ügyvezető

 

welcome

Már Facebookon is!